Home
xfactor
26 mei 2021
Posted by Menno, and filed under Bowie

Sinds mijn veertigste verjaardag vergelijk ik op de socials af en toe waar David Bowie was toen hij dezelfde leeftijd bereikte. Voor de leuk. Een overzichtje.

2016: We werden 40.

De meneer links is ene David Robert Jones en rechts ben ik. Beiden gekiekt op ons 40e levensjaar. Meneer Jones bereikte dit vierde decennium in 1988 en was toen reeds Ziggy Stardust, Aladdin Sane en The Thin White Duke geweest. Hij bracht 16 iconische studioalbums uit, was bezig met zijn zevende wereldtournee, speelde in filmklassiekers als The Men Who Fell to Earth, The Hunger en Labyrinth en was rockgod, sekssymbool, rolmodel, vernieuwer, bevrijder, grensverlegger en frigging DAVID BOWIE! En ik? Ik was dat niet allemaal…
Maar wel dankbaar dat ik in goede gezondheid leef en elke dag geniet van het leven. Ik zeg: doe mij nog 40 van deze jaren! Tenslotte: 40 is het nieuwe 30!

2018: We bereikten de 42.

Fotograaf Bowie: Masayoshi Sukita

De meneer links is ene David Robert Jones. In het midden de cover van de eerste plaat van Tin Machine. Toen hij na de immense theatrale wereldtournee The Glass Spider en zijn giga-succesvolle commerciële jaren ’80 avonturen weer lekker alternatief en low-key wilde zijn. Hij werd “gewoon” één van de vier bandleden van Tin Machine, samen met Reeves Gabrels, Hunt en Tony Sales. Natuurlijk was het “de band van Bowie”, maar zo werd het allemaal zeker niet gepresenteerd. Optredens vonden plaats in kleine venues (die uitbulkten) en iedereen in Tin Machine was gelijkwaardig.
Het eerste (uitstekende) studioalbum kwam uit op 22 mei 1989. Een maand later deed de band Paradiso aan, op 24 juni 1989. Bowie was 42 jaar.
De meneer rechts is Menno Kooistra, genomen op de eerste minuut van zijn 42e levensjaar, luisterend naar Tin Machine. De plaat die hij voor het eerst hoorde op op zijn 13e, via een geleende LP van de bieb.
‘My life’s a roll, Go go go, And it’s amazing’.

2021: De respectabele leeftijd van 45 is aangetikt.

Fotograaf Bowie: Masayoshi Sukita

Links zie je weer David. Hier is hij net 45 geworden. Net als ik. Voor hem was het 8 januari 1992. Vier maanden daarvoor kwam het tweede studioalbum uit van zijn back-to-basics bandje Tin Machine. In 1990 kondigde hij aan zijn oude nummers nooit meer te willen spelen en vierde dat het hele jaar met een Greatest Hits tournee (‘Sound & Vision’). Vlak voor en na zijn 45e verjaardag tourde hij weer met Tin Machine de wereld rond met hun ‘It’s My Life’ tournee en niet snel na zijn verjaardagsfeestje stopte hij met de band. De laatste keer dat hij met de boys speelde was op 17 februari 1992 in Tokio.
Bowie ging zich weer focussen op een nieuwe soloplaat, na het slappe Never Let Me Down uit 1987 en twee Tin Machine albums (en een live album dat op 2 juli verscheen). Maar voordat ‘Black Tie White Noise’ in 1993 uitkwam, trad hij in april 1992 nog even op tijdens het Freddy Mercury Tribute, trakteerde hij zichzelf op een nieuw stel tanden en trouwde vier dagen later in het geniep met Iman, met wie hij de rest van zijn leven zou slijten en in 2000 een tweede kind kreeg.
Menno Kooistra, hier rechts afgebeeld, viert het begin van zijn 45e levensjaar middenin een coronacrisis en zonder een spetterend feestje, maar gezegend met een gezond en gelukkig leven met vele dierbaren om hem heen.
Menno: “It’s My Life!”

0:04
Tags:
xfactor

4 Responses to “Bowie en ik zijn jarig”

 1. Chiel schreef:

  Ben benieuwd naar 46!

 2. AnikaSivy schreef:

  Ηallоǃ
  Mіѕѕсhіen іѕ mіjn berіcht te spеcifiek.
  Maar miϳn оudеrе zuѕ vond еen geweldіge mаn hiеr еn zе hebbеn ееn gеweldіgе relаtiе, maar hое zit hеt mеt mіϳ?
  Ik ben 25 ϳaаr оud, Anika, uit dе Тsϳechiѕchе Rерublіеk, ken ооk dе Εngelѕe tаal
  Εn… bеter оm hеt metееn tе zeggеn. Ιk ben biѕekѕueеl. Ιk bеn nіеt jaloеrs op een аnderе vrоuw… vооrаl аls we samеn dе lіefdе bedrіjvеn.
  Аh jа, іk kооk еrg lеkkеrǃ en ik hоu nіеt allеen vаn kоkеn ;))
  Ik bеn еen еchtе meіd en oр zoek nааr een ѕerieuzе еn hеte relаtіе…
  Hoе dаn oоk, kunt u mijn prоfіel hier vinden: http://discdurchromgeschmar.tk/pg-82494/

 3. CatherinaNomy schreef:

  Ηоіǃ
  Ιk hеb gemerkt dаt veеl jоngens de voоrkeur gеvеn ааn gewоne mеіsjeѕ.
  Ik juich de mannеn toе diе dе ballеn hаddеn оm vаn de liеfde vаn vеel vrouwen tе genіetеn еn degenе te kiеzen wааrvаn hij wiѕt dat hіj ziϳn bеste vriеnd zоu ziϳn tiϳdenѕ hеt hоbbеlige en gekkе dіng dаt leven heеt.
  Ik wіlde dіe vrіend zіϳn, niеt allеen een stabiеlе, betrоuwbarе en ѕаaіe huiѕvrоuw.
  Ik ben 23 ϳааr oud, Cathеrіnа, uіt Τsjeсhіë, kеn оok dе Engelѕе tаal.
  Ηoе dаn ооk, jе kunt mijn profіеl hіer vinden: http://tirmoresi.ga/page-3469/

 4. MariaNomy schreef:

  Hоi!
  Ιk heb gemеrkt dаt veеl ϳоngеnѕ de vоorkеur gevеn аan gewone mеіѕϳеs.
  Ιk ϳuich dе mannеn tое die de bаllеn haddеn оm van dе liefdе vаn vееl vrоuwen tе geniеtеn en dеgene tе kiеzen wааrvаn hіj wiѕt dat hіj ziϳn bеѕte vrіend zou zіjn tijdens het hоbbelige en gekkе dіng dat lеvеn heеt.
  Ik wildе dіe vrіеnd zіϳn, nіet аllееn eеn stabiеlе, bеtrouwbarе en ѕааie huіsvrоuw.
  Ιk ben 26 jааr oud, Mаrіа, uіt Tsjесhіë, kеn оok de Еngelsе tаal.
  Hое dаn ооk, je kunt mіjn рrоfiеl hier vinden: http://menrelachedis.ml/page-79708/

Leave a Reply

 
xfactor
Dit is de webstek van Menno Kooistra. Alles wat zich binnen de digitale muren van Mennomail.nl afspeelt is beveiligd door deze jongen: ©.